You are currently viewing Oświadczenie

Oświadczenie

Serdecznie dziękuję Panu Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, któremu po interwencji na moim polu firma zgodziła się na negocjacje i wypłacenie odszkodowania.

Jestem rolnikiem i nie byłem w stanie wyliczyć całkowitych kosztów wywózki i rekultywacji ziemi i oczywiście ponownie zostałem „wystrychnięty na dudka” przez cwanych, bezczelnych prawników Niemieckiej firmy Biffinger Berger.

Od 10 lat lat nie mogę tego pola uprawiać, nie mogę pobierać dopłat pole leży odłogiem z powodu niemożliwości użycia ziemi na cele rolnicze.

Kancelaria Pani Marii Przybylskiej z Pruszkowa znajdująca się przy ulicy Kraszewskiego 5/9 w tym trudnym okresie mojego życia wspierała mnie i moją rodzinę i uchroniła przed tragedią jaka mogła nastąpić w wyniku błędów popełnionych przez firmę Biffinger Berger.

Dodaj komentarz